میزکانتر نمایشگاهی

میز کانتر نمایشگاهی

میز کانتر نمایشگاهی  میز کانتر نمایشگاهی وسیله‌ای برای غرفه آرایی برای موسسات و شرکت ها می باشد. این محصول نشان دهنده جایگاه گرداننده یا متصدی غرفه در نمایشگاه می باشد. نصب میزکانتر نمایشگاهی کار سختی نیست و به راحتی انجام می شود، از ویژگی های دیگر این محصول این است که بعد از جمع شدن…

ادامه مطلب