برچسب و استیکر

برچسب و استیکر

برچسب و استیکر

برچسب و استیکر برچسب و استیکر تولید شرکت ما ایده آل برای برچسب زدن برند یا برچسب های تبلیغاتی برتر است و به سادگی ورق را به سمت پایین تا کنید تا لبه بیرون زده نمایان شود تا بتوانید به راحتی برچسب را از روی ورق جدا کنید. برچسب و استیکر بسته ‌بندی زیبا و…

ادامه مطلب